item6

Redaktion: Lars-Erik Åhman info@grundvux.se

tretittar
VÄLKOMMen TILL GRUNDVUX.SE
applet

Denna webbplats är till för dig som är vuxenstuderande eller vuxenpedagog. Den innehåller material och länkar som jag hoppas ska underlätta för dig att nå dina mål.

Vad är grundläggande vuxenutbildning?

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå vänder sig till vuxna som saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan. Utbildningen syftar till att ge kunskaper som vuxna behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att främja personlig utveckling och möjliggöra fortsatta studier.

Rätt till grundläggande vuxenutbildning har den som är vuxen (rätten börjar gälla från och med 1 juli det år man fyller 20 år), är bosatt i Sverige och:
• saknar sådana kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan.
• har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Källa: www.skolverket.se

CSN och Försäkringskassan

Centrala Studiestödsnämnden CSN

CSN – när du är hemma med sjukt barn

CSN – blankett när du är hemma med sjukt barn

Försäkringskassan

Försäkringskassan – formulär när du är sjuk